Владислав Шульженко

     

      учасник екопроєкту
      ХТО, ЯК НЕ ВИ

 

 


ПРО РОБОТИ

Представлені роботи є прикладом іманентної мови, за допомогою якої відбувається анатомування реальності шляхом дослідження і повторення макроструктур в природі, огинаючи таким чином вербальне обгрунтування (трактування) матерії. 
З точки зору фізики, відбувається сублімація таких явищ, як дифракція, інтерференція і дисперсія, розкриваючи ті структурні, текстурні, і найголовніше емоційні якості, які можуть бути відчуті як якась несвідома комунікативна модель. Статика емоції зображеного динамічного процесу проявляє себе як біполярна система, яка працює з когнітивними процесами того, хто дивиться, виводячи його зі звичної зони комфорту, акцентуючи увагу на ототожненні себе з безмежним Всесвітом. Таким чином відбувається детальний самоаналіз емоційних випадковостей, їх взаємодій і впливу як робочої невербальної, але мовної моделі. 

ПРО УЧАСНИКА

Владислав Шульженко займається фотографією з 2012 року. Незважаючи на відсутність академічної освіти в цій сфері, роботи Владислава вражають своїм рівнем професіоналізму, ідейністю, глибиною, об'ємністю і складністю. Владислав не просто фотограф, а фотохудожник. Також він композитор, поет, захоплюється мистецтвом кераміки. Отримав академічну музичну освіту.